Het is niet mogelijk om reeds geplaatste bestellingen samen te voegen.